റുഥര്‍ഫോര്‍ഡ് ആറ്റം മാതൃക -ആനിമേഷന്‍

റുഥര്‍ഫോര്‍ഡ് ആറ്റം മാതൃക സൗരയൂഥത്തിന് സമാനമാണ്'.ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ നുക്ലിയസ്സിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ആനിമേഷന്‍ കാണാന്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ

No comments:

Post a Comment