തന്‍മാത്ര-ഒരു ആമുഖം


ഒരു പദാര്‍ത്ഥത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങള്‍ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്‍മാത്ര . ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചസാരയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ തരിയാണ് പഞ്ചസാര തന്‍മാത്ര . ഒരു തന്‍മാത്ര ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ആറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് . തന്‍മാത്ര ആറ്റം എന്നിവ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ അനിമേഷന്‍ കണ്ടാല്‍ മതിയാകും . ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ

2 comments:

  1. Sir, I'm a chemistry teacher. Thank you very much to give such a wonderful blog.

    ReplyDelete
  2. This link is so useful..thank you very much..

    ReplyDelete